اساسنامه

نوع شرکت:
شرکت سهامي عام

تاريخ تأسيس شرکت:
شرکت معدني و صنعتي چادرملو در خرداد ماه 1371 تحت شماره 2257 در دفتر ثبت شرکتهاي شهرستان يزد به ثبت رسيده است. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 16/8/1377 مرکز شرکت به تهران منتقل و به شماره 145857 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است.


محل فعاليت شرکت:
دفتر مرکزي شرکت در تهران، خيابان وليعصر بالاتر از ظفر، بلوار اسفنديار، پلاک 66 واقع است و شرکت فاقد شعبه مي باشد. مجتمع معدني و صنعتي چادرملو در استان يزد، 180 کيلومتري شمال شرقي شهر يزد، حاشيه کوير ساغند قرار دارد.

موسسين و صاحبان سهام شرکت:
شرکت معدني و صنعتي چادرملو در شروع با سرمايه گذاري بانک سپه و شرکت ملي فولاد ايران تأسيس شد. در حال حاضر نيز سهامداران شرکت عبارتند از: شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات و ساير سهامداران بخش حقيقي و حقوقي.
موضوع فعاليت شرکت:
موضوع فعاليت شرکت عبارتست از : اکتشاف و استخراج و بهره برداري از معادن سنگ آهن و توليد کنسانتره از آن و توليد گندله، توليد سنگ آهن (لامپ اور) توليد محصولات فولادي، نصب و راه اندازي و نگهداري و تعميرات و بازرسي فني سرويس تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز شرکت، خريد و تهيه انواع و اقسام ماشين آلات و تجهيزات و تاسيسات و مصالح مورد نياز براي انجام موضوع فعاليت شرکت، انجام خدمات مهندسي، مشاوره، آموزش مديريت و فراهم نمودن دانش فنـي از داخل و يا خـارج براي تحقق موضـوع فعاليت شرکت. مشارکت و سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي و حقوقي و بانکها و موسسات اعتباري داخلي و خارجي در ساير شرکتها و طرحهاي معدني و صنعتي، انعقاد قراردادهاي پيمانکاري به منظور ارائه خدمات فني و مهندسي و بهره برداري از معادن و فرآوري آن و مبادرت به کليه امور بازرگاني از قبيل خريد و فروش، صادرات و واردات و کليه امور عملياتي که به طور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت اجراي موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. انتشار فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانين و مقررات مربوطه مشارکت و سرمايه گذاري در ايجاد شرکتهاي جديد در داخل و خارج از کشور و هر نوع خريد و فروش سهام اوراق بهادار، اخذ تسهيلات مالي و خدماتي از بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي طبق قوانين و مقررات مربوطه، انجام هر نوع عمليات و معاملات که براي حصول به مقاصد شرکت ضروري باشد.
سرمايه اوليه و تغييرات سرمايه شرکت:
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1/2/82 ارزش اسمي سهام از مبلغ 10.000 ريال به 1.000ريال کاهش و شخصيت حقوقي شرکت از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يافت. اين تغييرات تحت شماره 17437 مورخ 7/5/82 دراداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد. درسال 1382 پس از انجام اقدامات لازم در جهت پذيرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، نهايتاً در تاريخ 12/7/82 بعنوان سيصد و پنجاه و ششمين شرکت پذيرفته شده در بورس در گروه