احیای مستقیم

ازمیان روشهای مختلف احیاء مستقیم که از گاز طبیعی استفاده می­کنند، تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس توسعه چشمگیری داشته است. بار دهی مداوم آهن اسفنجی در کوره های برقی و قوس الکتریکی و امکان افزایش راندمان تولید با توجه به تکنولوژی های روز، موجب راه اندازی واحدهای متعدد میدرکس دیگری در دو دهه اخیر و در کشورهای مختلف دنیا شده است، به نحوی که در سال 2011 از مجموع نزدیک به 47/63 میلیون تن آهن اسفنجی تولید شده با روش های مختلف استفاده از گاز طبیعی در جهان، سهم روش میدرکس بیش از 6/83 درصد بوده است.

واحد احیاء مستقیم چادرملو با ظرفیت تولید ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تن آهن اسفنجی سرد و گرم به روش میدرکس در مجتمع صنعتی چادرملو احداث شده است. این واحد  در اواین سال رسمی بهره برداری (1398) به تولید ۱٫۵۸۶٫۰۲۱ تن آهن اسفنجی دست یافت که بالاتر از ظرفیت اسمی آن بود.

 

ظرفیت تولید سالیانه طرح

1.55 میلیون تن

مشخصات فنی محصول تولیدی

آهن اسفنجی با متالیزاسیون 92-94 درصد

مساحت زمین

16 هکتار

شروع عملیات اجرایی اصلی طرح

14/12/1391

راه اندازی و تولید اولین محصول

08/10/1397

سرمایه گذاری ریالی

4650 میلیارد ریال

سرمایه گذاری ارزی

83 میلیون یورو

برق مصرفی

135 کبلو وات ساعت بر تن

گاز مصرفی

288 نرمال متر مکعب بر تن

آب مصرفی

0.8 متر مکعب بر تن

تکنولوژی تجهیزات

کنسرسیوم شرکتهای KOBE STEEL ژاپن

میزان اشتغال زایی

200 نفر مستقیم و 1500 نفر غیر مستقیم