شرکت آهن و فولاد ارفع

  1. شرکت آهن و فولاد ارفع

موضوع فعاليت اصلي این شركت ، ايجاد كارخانجات آهن و فولادسـازي و واحدهاي مربوطه در راستاي پيشبرد و گسترش معادن و صنايع معدني ايران در نقاط تعيين شده با روش احياي مستقيم ، انجام عمليات فولادسازي با روشهاي مختلف ذوب و ريخته گري و نورد فلـزات آهنـي و توليد انواع قطعات هندسي استاندارد ، احـداث واحدهاي مربوطه و صنايع وابسته جنبي و پائين دستي و تكميلي در راستاي توسعه هر چه بيشتر و بهينه صنعت فولاد مي باشد. بموجب پروانه بهره برداري بشماره 69/91 بتاريخ 12/04/1392 كه توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان يزد صادر شده، بهره برداري از واحـد احياء مستقيم كارخانه شـركت با ظرفيت سـاليانه 800 هزار تن آهن اسفنجـي در اين تاريخ آغاز شده است همچنين به موجب پروانه بهره برداري شماره 34589 به تاريخ 09/07/1392 كه توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان يزد صادر شده، بهره برداري از واحد فولادسازي با ظرفيت ساليانه 800 هزار تن شمش فولادي در سال 1392 آغاز شده است.

ظرفیت تولید

800 هزار تن آهن اسفنجی

800 تن شمش فولادی

درصد مشارکت شرکت چادرملو

43.69 درصد سهامدار عمده

کل سرمایه گذاری طرح اولیه:

10420 میلیارد ریال

شروع عملیات اجرایی اصلی طرح

1388

راه اندازی و بهره برداری:

1392