تصفیه‌خانه فاضلاب شهری

  1. احداث و تصفیه خانه فاضلاب اردکان

در سال 1391به منظور تكميل و توسعه تاسيسات فاضلاب شهر اردكان قراردادی بین شركت آب و فاضلاب شهری استان يزد و شركت معدني و صنعتي چادرملو منعقد گردید که بر اساس آن شركت چادرملو به عنوان سرمايه‌گذار مسئوليت تامين مالي پروژه و همچنين عقد كليه قراردادها را به عهده گرفت تا ضمن تامین مالی اجرای پروژه با انتقال پساب آن به مجتمع صنعتی چادرملو بخشی از آب مورد نیاز صنایع خود را از این طریق تامین کند.

 

ظرفیت طرح

2میلیون و 900 هزار مترمکعب در سال

سرمایه گذاری کل طرح

1939 میلیارد ریال

تاریخ راه اندازی:

پاییز 1397