کسب رتبه نخست کشوری توسط نیروگاه سیکل ترکیبی سرو «چادرملو»

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع صنعتی «چادرملو»؛ نیروگاه سیکل ترکیبی سرو چادرملو موفّق به کسب رتبه‌های برتر کشوری در سه شاخص مهمّ ارزیابی در گزارش‌ سالیانه بازار برق مربوط به سال ۱۴۰۰ شد.

طی این ارزیابی که شرکت مدیریت برق ایران آنرا منتشر کرده؛ نیروگاه سرو در بین تمامی نیروگاه‌های غیرآبی کشور در شاخص‌های 'نرخ انرژی قابل تولید'، 'درجه توفیق در ظرفیت' و 'آمادگی به ظرفیت قابل تولید' به ترتیب موفّق به کسب رتبه اوّل، دوّم و سوّم شده است.

همچنین نیروگاه سرو در شاخص 'ضریب بهره‌برداری' رتبه نخست بین نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و نیروگاه‌های خصوصی کشور را به دست آورده است.

تاریخ انتشار: 1401/05/22