به همت روابط‌عمومی مجتمع صنعتی «چادرملو»؛

تداوم معرفی چهره‌های ماندگار اردکان در مجموعۀ تاریخ شفاهی

به-همت-روابط‌عمومی-مجتمع-صنعتی-چادرملو؛

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع صنعتی «چادرملو»؛ تیزر دوّمین قسمت از مجموعۀ تاریخ شفاهی با محوریت چهره ماندگار فرهنگی شهرستان اردکان، استاد محمّدتقی سنایی و تیزر سوّمین قسمت نیز با محوریت چهره خَیّر ماندگار این دیار، استاد حسین عابدی (خیّر برجسته) منتشر شده است.

اين مجموعه‌ی مستند با مرور زندگی و خدمات ۲۰ چهره‌‌ی ماندگار اردكان می‌كوشد جستاری باشد در تاريخ شفاهی اين شهرستان.

تاریخ انتشار: 1401/04/20