بحران اصلی آب در حوزه کشاورزی است نه صنعت!

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع صنعتی «چادرملو»؛ "دکتر محمّد فاطمیان" چهره مطرح فولادی و معدنی و رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نمایشگاه ایران متافو در بازدید از غرفه انجمن فولاد، اظهار داشت: بنا به مطالعات کارشناسی کل مصرف آب بخش صنعت کشور ۲ تا ۲.۵ درصد حجم آب مصرفی در کشور است در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته ۶۰ درصد آب در بخش صنعت مصرف می‌شود.

وی، افزود: اینکه برخی صنعت فولاد را عامل خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌ها معرفی می‌کنند، فرافکنی است. شرکت‌های فولادی اقدامات بزرگی در حوزه پساب و بازچرخانی و کاهش مصرف آب انجام داده‌اند.

فاطمیان، ادامه داد: طبق آمارها و پایش‌ها، بحران اصلی آب در حوزه کشاورزی است نه صنعت و مصارف خانگی! صنعت فولاد، بخش پیشران اقتصاد کشور است و این صنعت باید در اولویت توجّه قرار گیرد و رفع چالش‌های انرژی چه برق و چه گاز آن باید برای دولت اولویت داشته باشد.

تاریخ انتشار: 1400/09/20