ركورد بی‌سابقه افزایش ۲/۳۴ درصدی توليد در نیروگاه سيكل تركيبی سرو «چادرملو»

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع صنعتی «چادرملو»؛ تولید برق با همت همكاران شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی سرو چادرملو و همکاری سایر واحدهای مجتمع در تیرماه 1400 با تولید انرژی خالص بمیزان 297760 مگاوات ساعت و تولید انرژی ناخالص به میزان 304065 مگاوات ساعت با٢/٣٤درصد افزايش، رکورد جدید تولید انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی سرو از ابتدای بهره برداری نیروگاه تاکنون به ثبت رساند.

رکورد قبلی مربوط به خرداد ماه 1399 با ثبت رکورد تولید انرژی خالص به میزان 290946 مگاوات ساعت و تولید انرژی ناخالص 297640 مگاوات ساعت بوده است.

این موفّقیّت را زمانی که کشور با کمبود انرژی برق مواجه می‌باشد به هم‌ميهان بزرگوارمان تبریک عرض می‌نماییم.

تاریخ انتشار: 1400/05/22