اختصاص پنجاه میلیارد ریال دیگر توسط «چادرملو» به ساخت آی‌سی‌یو بيمارستان اردكان

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع صنعتی «چادرملو»؛ شركت معدني و صنعتي چادرملو با هدف تجهیز بخش ICU بيمارستان ضيايی اردكان که روزانه ده‌ها مراجعه کننده از جمله کارگران شاغل در واحدهای صنعتی را پذیرش می‌کند تاکنون 100 میلیارد ریال کمک اهداء کرده است.

این مبلغ در 2 مرحله با پیشنهاد مدیرعامل شرکت و تصویب هیات مدیره؛ طی سال گذشته و امسال اهداء شده است.

گفتنی است که با ساخت و تجهیز بخش ICU بيمارستان ضيايی اردكان با توجّه به كمبود فضای بهداشتی و درمانی این شهرستان، بخشی از نیاز درمانی مردم این منطقه مرتفع خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1400/04/21