افزایش تولید ٦/٥ درصدی برق نیروگاه سيكل تركيبی «چادرملو»

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع صنعتی «چادرملو»؛ "مهندس شیرانی" مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو در تشریح این خبر، گفت: میزان تولید خالص برق در این نیروگاه در سال 99 بیش از سه میلیون مگاوات ساعت بوده که در مقایسه با سال 98 که حدود دو میلیون و هشتصد هزار مگاوات ساعت بوده است، از رشد ٦/٥درصدی برخوردار گردیده است.

وی، بیان کرد: مصرف آب به ازای هر کیلو وات ساعت تولید نیروگاه يك صدم لیتر بوده و متوسط 1 لیتر بر ثانیه مصرف داشته و مصرف سوخت به ازای هر کیلو وات ساعت٢دهم مترمكعب گاز بوده است.

مدیر نیروگاه چادرملو، ادامه داد: نیروگاه چادرملو از منظر شاخص نرخ قابلیت تولید رتبه سوم و از منظر شاخص نرخ قابلیت تولید در دوره پبک تابستانه، رتبه اوّل را در بین نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور به دست آورده است.

تاریخ انتشار: 1400/01/25